Δωρεάν παράδοση στην ηπειρωτική Γαλλία
Δωρεάν παράδοση στην ηπειρωτική Γαλλία
καλάθι 0

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Γενικοί όροι χρήσης

Άρθρο 1 : Θέμα

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ή οι Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν νόμιμα τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου VENTE-ORDI.COM (εφεξής "ο ιστότοπος").

Για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας GF-TECHNOLOGIES.COM, του χρήστη, πρέπει να προηγείται η αποδοχή αυτών των CGU. Η πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα σημαίνει αποδοχή αυτών των T & C.

Άρθρο 2 : Αναφέρει légales

Ο δικτυακός τόπος VENTE-ORDI.COM εκδίδεται από την GF-TECHNOLOGIES.COM, καταχωρημένη στο RCS με αριθμό 514 658 707, με έδρα το 33 Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau, μητροπολιτική Γαλλία.

Ο οικοδεσπότης του ιστότοπου VENTE-ORDI.COM είναι το Shopify, που βρίσκεται στην οδό Elgin 150, 8ος όροφος Οτάβα, ON K2P 1L4 - Καναδάς.

Άρθρο 3 : Πρόσβαση στον ιστότοπο

Ο ιστότοπος VENTE-ORDI.COM παρέχει δωρεάν πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πώληση εξοπλισμού υπολογιστών και διαφόρων αντικειμένων

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος δωρεάν από οπουδήποτε από οποιονδήποτε χρήστη με πρόσβαση στο Internet. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες (εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.λπ.) επιβαρύνουν τον χρήστη.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Για λόγους συντήρησης ή για άλλους λόγους, η πρόσβαση στον ιστότοπο ενδέχεται να διακοπεί ή να ανασταλεί από τον εκδότη χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολόγηση.

Άρθρο 4 : Συλλογή δεδομένων

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Χρήστη, η συλλογή πληροφοριών κατά τη στιγμή της εγγραφής στον ιστότοπο είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, φακέλους και ελευθερίες, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, άρθρα 39 και 40, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίθεσης των προσωπικών του δεδομένων. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πραγματοποιείται από:

Άρθρο 5 : Πνευματική ιδιοκτησία

Τα σήματα, τα λογότυπα και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου VENTE-ORDI.COM (γραφικές απεικονίσεις, κείμενα κ.λπ.) προστατεύονται από τον Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και από τα πνευματικά δικαιώματα.

Η αναπαραγωγή και η αντιγραφή περιεχομένου από τον Χρήστη απαιτεί προηγούμενη εξουσιοδότηση από τον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 6 : Ευθύνη

Παρόλο που οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο θεωρούνται αξιόπιστες, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να μην εγγυηθεί την αξιοπιστία των πηγών.

Οι πληροφορίες που διαδίδονται στον ιστότοπο VENTE-ORDI.COM παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν συμβατική αξία. Παρά τις τακτικές ενημερώσεις, ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση αλλαγών στις διοικητικές και νομικές διατάξεις που εμφανίζονται μετά τη δημοσίευση. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση και ερμηνεία των πληροφοριών που ανακοινώνονται στην πλατφόρμα.

Ο ιστότοπος απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τους πιθανούς ιούς που μπορούν να μολύνουν το υλικό υπολογιστή του Χρήστη μετά τη χρήση ή την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή του απρόβλεπτου και ανυπέρβλητου γεγονότος ενός τρίτου μέρους.

Η συνολική εγγύηση για την ασφάλεια των δεδομένων και την εμπιστευτικότητα δεν διασφαλίζεται από τον ιστότοπο. Ωστόσο, ο ιστότοπος αναλαμβάνει να εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες μεθόδους για να το κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Άρθρο 7 : Υπερtext συνδέσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να αποτελείται από συνδέσμους υπερκειμένου. Κάνοντας κλικ σε αυτά, ο χρήστης θα βγει από την πλατφόρμα. Ο τελευταίος δεν ελέγχει και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που σχετίζονται με αυτούς τους συνδέσμους.

Άρθρο 8 : Μπισκότα

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο ενδέχεται να προκύψει αυτόματη εγκατάσταση ενός cookie στο λογισμικό πλοήγησης του χρήστη.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται προσωρινά στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και η πλοήγηση στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός ατόμου.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης περιήγησης στον ιστότοπο VENTE-ORDI.COM.

Με την περιήγηση στον ιστότοπο, ο χρήστης δέχεται cookies. Μπορούν να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο λογισμικό πλοήγησης.

Άρθρο 9 : Δημοσίευση από τον χρήστη

Ο ιστότοπος SALE-ORDI.COM επιτρέπει στα μέλη να δημοσιεύουν σχόλια.

Στις δημοσιεύσεις του, το μέλος πρέπει να σέβεται τους κανόνες της Netiquette καθώς και τους ισχύοντες κανόνες δικαίου.

Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να ασκεί εκ των προτέρων μετριοπάθεια στις δημοσιεύσεις και μπορεί να αρνηθεί να τις θέσει σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει.

Το μέλος διατηρεί όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του. Ωστόσο, οποιαδήποτε δημοσίευση στον ιστότοπο συνεπάγεται την εκχώρηση του μη αποκλειστικού και δωρεάν δικαιώματος στην εκδοτική εταιρεία να εκπροσωπεί, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να διανέμει και να διανέμει τη δημοσίευση οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε μέσο για τη διάρκεια της πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό μπορεί να γίνει απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους. Αυτό αφορά ειδικότερα το δικαίωμα χρήσης της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Για κάθε χρήση, ο εκδότης αναλαμβάνει να αναφέρει το όνομα του μέλους κοντά στη δημοσίευση.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο που βάζει online. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει τα συμφέροντα τρίτων. Όλες οι αγωγές που ασκούνται από τρίτον εναντίον του ιστότοπου πρέπει να βαρύνουν τον Χρήστη.

Η διαγραφή ή τροποποίηση από τον ιστότοπο του περιεχομένου του χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 11 : Διάρκεια της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. Η έναρξη της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου σηματοδοτεί την εφαρμογή της σύμβασης σε σχέση με τον Χρήστη.

Άρθρο 12 : Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία

Η σύμβαση αυτή υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Η έλλειψη φιλικής επίλυσης διαφορών μεταξύ των διαδίκων συνεπάγεται προσφυγή στα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια για τη διευθέτηση της διαφοράς.